Zkušební znalostní test

16.11.2015 11:09

Test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace

pro vydání prvního rybářského lístku
a přijetí za člena ČRS