Výroční členská schůze v r. 2011

17.11.2010 14:23

V Ý R O Č N Í    Č L E N S K Á   S CH Ů Z E

 

Kdy  :          dne  05. března  2011 ( sobota )

V  kolik  :     9,00 hod. (presence od  8,30 h. )

Kde :           sál      S t ř e l n i c e

 

Bude provedeno školení

 

ÚČAST  VŠECH  ČLENŮ  NA  ŠKOLENÍ  POVINNÁ   !!!