legislativa

  • Stanovy ČRS schválené XIV. sněmem ČRS
  • Jednací řád ČRS
  • Metodický pokyn pro archivaci dokumentů ČR
  • Pojistní smlouva s HVP pro plnění úrazu

dokumenty