zákaz rybolovu

     na revíru č.451 075(Katovna) dne 12.6.2021.

    výbor MO ČRS Broumov

Prodej známek

    se bude konat 27.2.2021 v broumovské jídelně Veba od 9:00 do 12:00 hodin. 

Vzhledem k epidemiologické situaci budou členové vpouštěni pouze v omezeném počtu (viz PES) .